Älgjakt

Fastigheten har ett skifte på 83 hektar där i första hand älgjakt bedrivs. Vi tar emot grupper som vill jaga första veckan i september. Vår tilldelaning är fritt antal kalvar under de 5 första jakt dagarna.

Småviltjakt

Fastigheten erbjuder möjlighet till småviltsjakt i alla former. Vi föredar jakt på hare, tjäder och även rådjur. Det finns möjlighet att gå med egen hund om så önskas.

Fiske i Hålen

Åsarna erbjuder fler möjligheter till fiske. I Hålen fiskar du från båt med spinnare eller andra typer av drag. Fisktillgången är god och du hittar främst abborre, gädda, mört och eventuellt en harr. Fiske kort krävs och köps på plats.

Fiske i Ljungan

Vill du fiska i forsande vatten med fluga eller spinnare gör du det bäst i Ljungan. Ljungan rinner ut i Åsarna och erbjuder fiske på öring, röding och harr. Fiskekort köps på plats.