Skog

Skogen på Storbergstorpet har funnit i släktens ägo i flera hundra år och har varit mycket betydelsefull eftersom man levde på den under vinterhalvåret. Idag finns 83 hektar orörd gran och tallskog med en mycket fin fauna. Vi vårdar kontinuerligt skogen med föryngring och andra gallringsåtgärder.