Storbergstorpet

Historien om Storbergstopet började på tidigt 1600 - tal.
Gården var då placerad på den sk "Udden" och namnet kommer från den indelte soldaten i Karl den 12:e arme, Korpral Storberger. Gården var perfekt placerad på Udden eftersom det fanns god tillgång på både vatten och bra bete för gårdens kreatur. Vid 1860 beslutade man att flytta gården närmare den väg som gick genom Åsarne socken. Detta gjordes och Storbergstorpet byggdes på sin nuvarande plats år 1865. Per Klasson var då husbonde på gården. Efter det tog hans son Per Persson över och därefter har Per Klasson bott på gården. Idag bor Märtha Persson på gården och var den sista tillsammans med sin bror att bruka jorden och kreaturen på gammalt vis.