Offertunderlag Husrenovering Storbergstorpet 1:1
84031 Åsarna

Joakim Persson, Önevägen 44 C, 832 51 Östersund, 070 – 629 32 78


Offerter mailas till joakim.persson@storbergstorpet.se


Offertförfrågan Tak

Bakgrund

Huset är beläget i Åsarna och har två våningar. Taket består idag av breda brädor direkt på takstolarna och uppe på det ligger ett gammalt spåntak. Utan på det finns det uppreglat ett tegeltak.

Arbetsspecifikation

Taket ca 12 * 7 meter inkl ett vinkeltak skall bytas inkl vindskivor och utregling map på tilläggsisolering på fasad.

Förslag på mest kostnadseffektiv metod önskas

Alt1
Bortagning av spåntak, regling, läkt , plåttak ( Plannja rödtegel)

Nya hängrännor och stuprör. stege mm till skorssten

Alt 2
Behålla spåntak. regling, läkt och nytt plåttak ( Plannja rödtegel)

Nya hängrännor och stuprör. stege mm till skorssten

Skydd och ställning
Leverantören skall ha erfoderliga skyddsanordningar såsom ställningar eller liknande.

Tid för arbetet
Enligt ök

Referenser
Lämna referenser på liknande och tidigare arbeten.
Namn och telefonnummer

Pris
Fast pris lämnas. Pris lämnas exkl moms.
Pris lämnas specificerat på varje del .
Beakta ROT - avdrag

Försäkring / Ansvar
Leverantören skall ha erfoderlig arbetsförsäkring och ansvarsförsäkring. Arbetet skall utföras på fackmannamässigt sätt. Uppvisande av bevis skall göras i offert.


Offertförfrågan Fasad

Bakgrund

Huset är beläget i Åsarna och har två våningar. Taket består idag av stående bädor med täckläkt.

Arbetsspecifikation

Utregling och tilläggsisolering 45 mm, vindpapp
Liggande panel , fjällpanel.

Förslag på mest kostnadseffektiv metod önskas

Skydd och ställning
Leverantören skall ha erfoderliga skyddsanordningar såsom ställningar eller liknande.

Tid för arbetet
Enligt ök

Referenser
Lämna referenser på liknande och tidigare arbeten.
Namn och telefonnummer

Betalning
Betalning sker när arbetet är genomfört och godkänts av sotare.

Pris
Fast pris lämnas. Pris lämnas exkl moms.
Pris lämnas specificerat på varje del .
Beakta ROT - avdrag

Försäkring / Ansvar
Leverantören skall ha erfoderlig arbetsförsäkring och ansvarsförsäkring. Arbetet skall utföras på fackmannamässigt sätt. Uppvisande av bevis skall göras i offert.


Offertförfrågan Fönsterbyte

Bakgrund

Huset är beläget i Åsarna och har två våningar. Taket består idag av tvåglasfönster som skall bytas.

Arbetsspecifikation

Dörrar och fönster skall bytas.
Spröjs
Färg Vit

Skydd och ställning
Leverantören skall ha erfoderliga skyddsanordningar såsom ställningar eller liknande.

Tid för arbetet
Enligt ök

Referenser
Lämna referenser på liknande och tidigare arbeten.
Namn och telefonnummer

Betalning
Betalning sker när arbetet är genomfört och godkänts av sotare.

Pris
Fast pris lämnas. Pris lämnas exkl moms.
Pris lämnas specificerat på varje del .
Beakta ROT - avdrag

Försäkring / Ansvar
Leverantören skall ha erfoderlig arbetsförsäkring och ansvarsförsäkring. Arbetet skall utföras på fackmannamässigt sätt. Uppvisande av bevis skall göras i offert.